Bezig met Uploaden. Even wachten a.u.b.

help (pop-up)   |   inloggen
Aline


Bekijk Aline's pagina's
linkedin rug

Deel deze pagina
Persbericht RUG
"Voeg WOB en Archiefwet samen", BinnenlandsBestuur 02-02-2011
"Promovendus: pas wet aan op e-overheid", Computable 02-02-2011
"Toegang tot overheidsinformatie moet grondrecht worden" Republic 02-02-2011
"Promovendus geeft digitale overheid onder uit de zak", Automatiseringsgids 03-02-2011

Bestuursrecht, email en internet

Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie


Het proefschrift bestellen kan hier
Het proefschrift is hier digitaal beschikbaar. 


Samenvatting


Een toenemend deel van de dagelijkse communicatie verloopt op elektronische wijze. Dit geldt evengoed voor overheidscommunicatie. In dit proefschrift worden de juridische implicaties van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in de communicatie tussen overheid en de burger onderzocht. 


Elektronische communicatiemiddelen worden op verschillende manieren door de overheid gebruikt. In steeds meer wetten worden verplichtingen opgenomen om elektronisch te communiceren. De bestuursrechtelijke normen die van toepassing zijn op overheidscommunicatie staan in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht en in bijzondere wetten. Deze komen aan de orde. Hierbij zijn drie onderdelen te onderscheiden: normen die van toepassing zijn op de communicatie met de overheid, normen die van toepassing zijn op communicatie door de overheid en normen die van toepassing zijn op het opslaan van de informatie. Ten slotte komt aan de orde op welke wijze bevorderd kan worden dat de overheid zich aan deze normen houdt. 

Het belang van dit onderzoek naar de bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie is dat kan worden bepaald of in de huidige normen voor elektronische communicatie de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat gewaarborgd zijn. 

Aline Klingenberg verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij als docent werkzaam is.   


Openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland onder de maat

Waar het gaat om informatieverstrekking treedt de Nederlandse overheid burgerrechten met voeten, zegt Aline Klingenberg, verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Er wordt onvoldoende informatie toegankelijk gemaakt en waar die informatie wel beschikbaar is, blokkeren overheden deze vaak. De zaak is zo belangrijk dat aanpassing van de grondwet nodig is, vindt Klingenberg.

<<Lees meer>>


Curriculum Vitae

Mr. Dr. Aline Klingenberg promoveerde in 2011 op bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie. Ze studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, van 1989 tot en met 1994, waarna ze ging werken voor de gemeente Leeuwarden, waar ze tot en met 2001 als jurist werkzaam was bij de afdeling Juridische en Veiligheidszaken. Sinds 2001 is Aline Klingenberg verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechtsgeleerdheid.


Off-line werk
  • Winter H.B., De Jong P.O., Sibma A., Visser F.W., Herweijer M., Klingenberg A.M., Prakken H. (2009), Wat niet weet, wat niet deert, Boom Juridische uitgevers.
  • Klingenberg, A.M. & Damen, L.J.A. (2007). De Informatiecommissaris (Serie uitgaven van de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 22). Groningen 2007: Rijksuniversiteit Groningen.
  • Klingenberg, A.M. (2006). Veel klagers en veel klachten. In K.J. de Graaf, A.T. Marseille & H.B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 255-263). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Klingenberg, A.M. (2005). Noot bij : ABRvS (16-03-2005), 264, (Persoonsgegevens; correctierecht). AB, 2005.
  • Vermeer, F.R. & Klingenberg, A.M. (2004). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, 92, -5084.
  • Vermeer, F.R. & Klingenberg, A.M. (2004). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, 91, -5012.
  • Vermeer, F.R. & Klingenberg, A.M. (2003). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, AA 52, 9, -4818.
  • Vermeer, F.R. & Klingenberg, A.M. (2003). Katern Bestuurs(proces)recht. Ars Aequi, AA 52, 6, -4751.